Accres in beeld Accres in vogelvlucht
Voor de optimale beleving raden we u aan Accres in vogelvlucht op de tablet, laptop of desktop te bekijken. Veel plezier!
Rapportage format
Klantreis
AVG
Positionering Accres
Papierloos
Holding-structuur
ICT
Vastgoed
PSO-certificaat en ISO 9001
Financiën, Inkoop & Juridische Zaken
Netto winst
Netto omzet
Solvabiliteits-ratio
Liquiditeits-ratio
Aantal medewerkers 2018
Risico management
Corporate governance
Verzuim-percentage
Sportstimulering & Bewegingsonderwijs
Stadspark Berg & Bos
Duurzame fietsenstalling
Apeldoorn in beeld
Boerderij met Nederlandse dieren
Almelo in beeld
Verslag uit de wijk
Openluchtbad Boschbad abonnementen
3207
20%
gestegen!
Aquacentrum Malkander
Aquasport
Gymzalen & Sporthallen
Multifunctio-neel centrum Het Lichtruim in Bilthoven
Wenumse Watermolen
De Stolp ontwikkelt
Cultuurpanden
Openlucht Filmfestival 26e editie

Bekijk ook de merken van Accres!

Overhead Value Analysis (OVA)
Parkeerbeheer Apeldoorn- West

Voorwoord van de directeur

In vele opzichten was 2018 een heel mooi jaar voor Accres! We hebben veel gasten mogen ontvangen en hebben ons kunnen inzetten voor een totaal beleving van het bezoek, met een mooi resultaat als afsluiter. We hadden een recordbezoek in het Openluchtbad Boschbad in Apeldoorn. Het was een zonnig seizoen wat vroeg begon en lang aanhield, waardoor het op veel van onze buitenaccommodaties lekker druk was. Door de goede samenwerking met de partners AGOVV, Apenheul, de gemeente Apeldoorn en Accres heeft de drukte niet tot parkeeroverlast geleid bij parkeerplaats Berg en Bos. Er waren weer veel sportevenementen dit jaar in Apeldoorn en Accres was daar faciliterend bij betrokken. Zoals het WK Baanwielrennen, waar Accres Sportstimulering een parcours voor aanstormend talent had gemaakt, het WK Rolstoeltennis en het EK Beachvolleybal. Dit zijn mooie inspiratiebronnen voor de breedtesport, beweging en vitaliteit waar wij ons voor inzetten. In de toekomst komt er meer ruimte voor bewegingsonderwijs, dat is ook een goede ontwikkeling.

Dit is een mooi bruggetje naar het concept FSG Campus op het voormalige Wegenercomplex. Dit is voor Apeldoorn én Accres zeer interessant. Vanuit de filosofie dat het sporttalent zich optimaal kan ontwikkelen, is er samenwerking op de campus tussen: sportaccommodaties, medische ondersteuning, educatie, huisvesting/voeding en persoonlijke begeleiding van de talenten (nationaal en internationaal). Dit unieke concept heeft de potentie om uit te groeien tot iets groots. In 2018 was hier een tegenslag, omdat een onderdeel van FSG failliet is gegaan. Na de zomer is er een doorstart gemaakt en het is duidelijk zichtbaar dat de Campus weer in de lift zit. Naast de vestigingen van fysio Houwer & Ruijs, GelreZiekenhuis, Be-Life, de Sportraad en Accres is de komst van gymnastiekvereniging KDO een aanwinst van formaat. Accres verzorgt het beheer van sportaccommodaties en facilitaire diensten voor het complex.

De mooie zomer was ook een goede steun in de rug voor het Openlucht Film Festival, wat wij jaarlijks organiseren. In 2018 voor het derde jaar op rij met partner VUE. We hebben samen een succesvolle formule te pakken. Dit is te zien in het programma en de entourage die het bezoek tot een bijzondere beleving maakt. Ook hier zijn dit jaar records gebroken en dat is het mooiste resultaat voor de inzet van ons werk.

Het warme weer is niet voor alle accommodaties van Accres de sleutel voor succes. Voor Kinderparadijs Malkenschoten was het vaak te warm weer en kozen mensen voor de verkoeling. Wel is hier dit jaar een prachtige nieuwe attractie ontstaan. Met de doorloopvolière geven we onze jonge bezoekers een nieuw bijzonder moment tijdens het bezoek. Ook het nieuwe ZERO55 Enschede op Go-Planet Parc had last van de warmte, zoals veel vergelijkbare accommodaties in die branche. De diversiteit van bedrijfsonderdelen binnen Accres is een belangrijke sleutel voor succes. De bouw van de tweede vestiging van ZERO55 in Apeldoorn is in 2018 gestart. De vergunning is zonder bezwaren of zienswijze verstrekt en de realisatie loopt voorspoedig.

Het jaar 2018 stond ook in het teken van verandering, doorontwikkeling, wisselende wetgeving en nieuwe besturen na de Gemeenteraadsverkiezingen. Tegelijk was er ook op organisatorisch vlak veel wisselingen bij onze twee grootste opdrachtgevers de gemeenten Almelo en Apeldoorn. Dit gaf wel verfrissing van inzichten en een gezamenlijke uitdaging om de dienstverlening te verbeteren. Heel fijn dat we onze inzet in Almelo hebben kunnen continueren, met dank aan de inzet van ons team Accres Almelo! De invulling aan de AVG-wetgeving is slagvaardig aangepakt, maar ook succesvol en op tijd gereed!

Ik wil alle medewerkers, onze grote groep van vrijwilligers en onze inhuurkrachten enorm bedanken voor jullie inzet en flexibiliteit om mee te groeien met Accres. Alleen jullie ontwikkeling maakt de ontwikkeling van Accres mogelijk. Ik dank ook de Ondernemingsraad die in veel gevallen onze medewerkers vertegenwoordigen en altijd de verbinding kunnen maken tussen het individuele belang van de medewerkers en het collectieve belang van de organisatie. De RvC ben ik zeer erkentelijk voor het vertrouwen en de positief kritische spiegel die mij werd geboden.

Ik kijk er naar uit om verder samen op te trekken in het nieuwe jaar.

Algemeen Directeur Accres - Piet-Hein Kolff

Piet-Hein Kolff MBA
Algemeen Directeur Accres

Rapportage format

Er is een nieuw format voor rapportage aan de gemeente Apeldoorn in concept afgesproken. In 2019 wordt gerapporteerd op:

 • Technisch beheer en onderhoud
 • Marktanalyse
 • Maatschappelijke waardecreatie

Klantreis

De afdeling Marketing, Communicatie en Sales heeft een klantreis gemaakt voor alle recreatieve locaties. De klantreis omschrijft het traject en alle contactpunten tussen een consument en een merk, product of dienst.

AVG

Het project om de bedrijfsprocessen conform de AVG-wetgeving te krijgen is in 2018 afgerond. De audit die door de projectgroep van Accres op het doorvoeren van de AVG-regelgeving is gedaan krijgt een dikke voldoende. Dat is gezien de complexiteit van de wetgeving iets om trots op te zijn.

Positionering Accres

De positionering van het corporate ‘merk’ Accres is in lijn gezet met het aangepaste Ondernemingsplan. Met de positionering zijn fundamentele keuzes gemaakt die de marktpositie van Accres bepalen. Die keuzes zijn gericht op het gebied van merkstrategie, marketing, communicatie en gedrag van onze opdrachtgevers, leveranciers, consumenten en bezoekers. De positionering geeft Accres een plek ten opzichte van de concurrentie en het onderscheidt ons.

Papierloos

Door de invoering van Teams (onderdeel van Office 365) en de uitgifte van laptops is het papierloos vergaderen gerealiseerd.

Holdingstructuur

Accres bestaat uit meerdere BV’s. In 2018 is gekeken naar een logischere samenhang van deze BV’s. Rekening houdend met behoud van de inbestedingsmogelijkheid van de dienstverleningsopdracht met de Gemeente Apeldoorn, transparantie, risicospreiding, juridische binding met opdrachtgevers, medewerkers en verzekeringspartners. De nieuwe structuur is helder, transparant en schaalbaar toe te passen en voldoet aan het realiseren van de groeiambities van Accres en de varianten van het scenario-onderzoek over de toekomstige koers van Accres dat de Gemeente Apeldoorn gaat uitvoeren.

ICT

Door de uitgifte van laptops en mobiele telefoons heeft het mobiele werken een vlucht genomen. In aansluiting op deze ontwikkeling is er een nieuwe digitale kantooromgeving uitgerold, waardoor er binnen en buiten onze Citrix-omgeving gebruik gemaakt kan worden van Office 365. Op diverse locaties is de IT-infrastructuur aangepast. Met deze aanpassingen is de betrouwbaarheid en de veiligheid van onze netwerkapparatuur gestegen en zijn internetverbindingen waar mogelijk maximaal geüpgraded. Het doel van de afdeling ICT is om deze aanpassingen Accres-breed door te voeren, deze acties worden in 2019 verder weggezet.

Vastgoed

In 2018 is het nieuwe Facilitair Management Informatie Systeem (FMIS) verder geïmplementeerd. Dit is een softwarepakket dat wordt gebruikt om informatie over faciliteiten en serviceprocessen te registreren en te verwerken. Verder heeft de afdeling Vastgoed met de gemeente Apeldoorn als opdrachtgever een kader vastgesteld voor technisch beheer en onderhoud. Dit kader zal in 2019 worden geïmplementeerd zodat aan de verwachtingen van de gemeente Apeldoorn wordt voldaan met betrekking tot de uitvoering van het technisch beheer en onderhoud van het maatschappelijk vastgoed van de gemeente.

PSO-certificaat en ISO 9001

In 2018 is het PSO-certificaat opnieuw verlengd, waarbij de maximale score van trede 3 opnieuw behaald is.

Sinds het behalen van de ISO 9001:2015 certificering in juni 2016 heeft Accres haar kwaliteitssysteem onderhouden en doorontwikkeld. Om aansluiting te houden op het ondernemingsplan is het kwaliteitsmanagementsysteem aantoonbaar doorontwikkeld op basis van de resultaten en ervaringen uit 2015 en 2016. Daarmee bewijst het kwaliteitsmanagementsysteem zijn waarde; het continu verbeteren is verankerd in onze bedrijfsprocessen en past bij onze toekomstvisie.

Overhead Value Analysis (OVA)

In ons ondernemingsplan is verbreding van de orderportefeuille een belangrijk strategisch thema. Daarnaast wil Accres haar bedrijfsprocessen op orde hebben. Om de organisatie zo optimaal mogelijk in te richten voor het bereiken van haar strategische doelstelling heeft Accres kritisch gekeken naar de toegevoegde waarde van de ondersteunende processen aan de primaire processen en de omvang van de overhead. Via het uitvoeren van een Overhead Value Analyse (OVA) heeft dit tot inzicht geleid waar en hoe overheadfuncties kunnen worden beperkt. Het opgestelde actieplan vanuit de OVA zal in 2019 worden uitgevoerd.

Financiën, Inkoop & Juridische Zaken

De afdeling Financiën is bezig geweest met de doorontwikkeling van de maand- en kwartaalrapportages. Dit heeft bijgedragen aan een betere managementinformatie. Het onderdeel Inkoop is opgenomen in het bredere perspectief over de toekomstvisie op facilitaire dienstverlening binnen Accres. De samenwerking met onze juridische partner heeft geleid tot een betere kwaliteit en beheersbare kosten.

Netto winst

 • 2018: 219.000
 • 2017: 107.000
 • 2016: 335.000
 • 2015: 811.000
 • 2014: 621.000

Netto omzet

 • 2018: 26.361.000
 • 2017: 25.133.000
 • 2016: 24.200.000
 • 2015: 23.700.000
 • 2014: 24.300.000

Solvabiliteitsratio

Solvabiliteitsratio is verhouding tussen Eigen Vermogen en Totaal Vermogen.

De norm is: 0,35

Liquiditeitsratio

De maatstaf die Accres voor de Liquiditeit hanteert, is de Current Ratio.

De norm is: 1,00

Aantal medewerkers

 • 2014: 177 medewerkers
 • 2015: 179 medewerkers
 • 2016: 163 medewerkers
 • 2017: 231 medewerkers
 • 2018: 287 medewerkers

Risicomanagement

Accres is door haar maatschappelijke functie en met haar ondernemende bedrijfsvoering blootgesteld aan strategische, operationele, financiële en compliance risico's.

Als randvoorwaarde voor adequaat bestuur is een goed systeem van risicomanagement vereist, om vast te kunnen stellen of de strategische doelstellingen gerealiseerd kunnen worden binnen het risicoprofiel van de onderneming. Dit als onderdeel van de invulling van de corporate governance vereisten. Een adequaat monitoringssysteem stelt de Directeur-bestuurder in staat om de mate waarin de organisatie ‘in control’ is, vast te stellen. Door een actief monitoringssysteem van risicomanagement, beoogt Accres een hoge mate van bewustzijn ten aanzien van de risicobeheersing te creëren.

Verzuimpercentage

Het verzuimpercentage is in 2018 licht gestegen, van 4,6% in 2017 naar 4,9% in 2018. De dalende trend van het verzuimpercentage (2015: 6.2%, 2016: 4.7%, 2017: 4,6%) is daarmee doorbroken.

Corporate governance

Accres hecht waarde aan een goed ondernemingsbestuur, adequaat toezicht, duurzaam ondernemen en transparante verantwoording naar alle stakeholders. Dit past bij de maatschappelijke functie die Accres heeft bij het uitvoeren van haar taken. De groepen:

 • Besloten vennootschap
 • Directeur-bestuurder
 • Raad van Commissarissen
 • Algemene vergadering van Aandeelhouders
 • Externe accountant

Europese Sportweek

Sportstimulering & Bewegingsonderwijs heeft voor het eerst in september invulling gegeven aan de Europese Sportweek. Eerder was dit de Nationale Sportweek in april. De Europese Sportweek is de scholen en de deelnemers goed bevallen. De participatie was groot en de Sportweek zal jaarlijks terugkeren in september.

EFBQ

Accres is na een zorgvuldige selectieprocedure toegetreden tot het European Foundation for Business Qualification (EFBQ) netwerk.

European Foundation for Business Qualification

Sportstimulering & Bewegingsonderwijs

Dit jaar is er door de afdeling Sportstimulering & Bewegingsonderwijs opnieuw samengewerkt met diverse organisaties op het terrein van welzijn, zorg, onderwijs en sport, waaronder “Apeldoorn Pakt Aan” en de Vereniging Sportraad Apeldoorn. Daarnaast is er ook samenwerking met de regionale opleidingsinstituten. Zo heeft de afdeling het afgelopen jaar stagiaires mogen opleiden en begeleiden op HBO- en MBO-niveau. Lokale initiatieven zoals Wandelen voor Water, Olympic Moves, de Swim to Fight Cancer en side events bij nationale en internationale evenementen, zijn door Sportstimulering ondersteund.

Stadspark Berg & Bos

De facilitaire parkmanager is van start gegaan. De parkmanager heeft de positionering van het park uitgewerkt en geïnvesteerd in de samenwerking met ondernemers die ook op het park zijn gevestigd. Daarnaast is het Theehuis aan het concept van het Stadspark toegevoegd. Er wordt nog gesleuteld aan een meer optimale inzet van het monumentale pand, rekening houdend met de gebruiksbeperkingen van het gebouw en de financiële voorwaarden rondom het gebruik. Op de speelweide is een tijdelijke toiletvoorziening gerealiseerd. Ook enkele nieuwe ‘natuurlijk spelen’ elementen en uitbreiding van de waterspeelplek zijn aan de speelweide toegevoegd. De gereedschappen voor het groenbeheer op het park zijn vernieuwd, hiervoor is een leaseconstructie ontwikkeld.

Duurzame fietsenstalling

Bij Kinderboerderij Laag Buurlo is een duurzame energieopwekkende fietsenstalling geplaatst.

Apeldoorn in beeld

In beleidsmatig overleg met de gemeente Apeldoorn over de wijkcentra, is gekeken naar de positie en toekomstscenario voor elke locatie. Er is een Visiedocument ontwikkeld, met daarin de vertaling van het Ondernemingsplan naar de wijkaccommodaties en onze kijk op het wijkcentrum van de toekomst. Dok Zuid is hier een goed voorbeeld van met onder andere het kinderstembureau, platenbeurs, e-maillebeurs en modelspoortreinen show.

De wijkcentra in Apeldoorn bieden ruimte aan: vogelshows, ruilbeurzen, stamtafels, Yoga en line dance, crea-clubs, bingo’s of darters. Ze spelen in op de behoefte aan ontmoeting of dagbesteding en werken samen met verschillende welzijnsorganisaties.

Boerderij met Nederlandse dieren

Bij Kinderparadijs Malkenschoten is de keuze gemaakt om geen dierentuinvergunning aan te vragen. Het thema ‘boerderij met Nederlandse dieren’ is het uitgangspunt. De grote doorloopvolière met Hollandse water- en weidevogels is daarom toegevoegd en het dierenbestand is flink gewijzigd in niet exotische diersoorten.

Almelo in beeld

De sociaal culturele accommodaties in Almelo hebben de opdracht behouden en er is uitzicht op een werkbaar 2019. Accres is in gesprek met de gemeente Almelo over de bijdrage die Accres kan leveren aan de doorontwikkeling van en de visie op de door ons geëxploiteerde wijkaccommodaties. De exploitatie is tevredenstellend verlopen, met een flinke stijging in de bezoekersaantallen.

Verslag uit de wijk

Voor dok Zuid en het onderdeel Sociaal beheer zijn aparte jaarverslagen geschreven. Deze vind je hieronder in de link.

Jaarverslag dok Zuid

Jaarverslag Sociaal beheer

Openluchtbad Boschbad

Het Boschbad begon het jaar bijzonder met een geheel nieuwe warmwatervoorziening op basis van een luchtwarmtepomp. Als één van de eerste grootverbruikers in Nederland is het Boschbad voor haar zwemwater volledig van het gas af. Dit project is samen met de gemeente Apeldoorn uitgevoerd. Dit is een nieuwe mijlpaal in het structureel duurzaam maken van onze zwembaden in Apeldoorn.

Openluchtbad Boschbad

Aquacentrum Malkander

Aquacentrum Malkander en vooral Het Boschbad hebben met hun buitenbaden een ongekend lang en mooi zomerseizoen gedraaid. De aanhoudende hoge temperatuur zorgde voor een langgerekte piek van de inzet van over het algemeen tijdelijke zomerkrachten. In beide zwembaden zijn alle zeilen bijgezet om de bezoekers dag na dag een mooie en veilige beleving te bezorgen.

Aquasport

Aquacentrum Malkander heeft een huurder die de drijvende kracht achter het Europees jaarcongres voor Aquasport professionals is, als vast geprogrammeerd. Zij gaan het trainingsprogramma in Malkander aanbieden voor Aquasportdocenten uit heel Nederland. Naast de vaste huurinkomsten is Accres daarmee ook verzekerd van een hoog trainingsniveau voor haar eigen Aquasportdocenten. Wij hebben in 2018 gemerkt dat de klanttevredenheid over Aquasporten in Aquacentrum Malkander verder is toegenomen.

Gymzalen & Sporthallen

De gymzalen en sporthallen in Apeldoorn zijn onverminderd druk bezocht door scholen, verenigingen en particuliere gebruikers. De teams die de zalen verhuren en beheren hebben het druk gehad en goed gedaan. Duidelijk is dat er in de wintermaanden meer vraag dan aanbod is. Dit zal voorlopig zo blijven.

Verder is duidelijk geworden dat de bestaande sporthallen het wegvallen van de Americahal als evenementenlocatie niet op kunnen vangen.

Parkeerbeheer Apeldoorn-West

Alle gebruikers en belanghebbenden kijken terug op een tevredenstellend parkeerseizoen. De bezoekersaantallen zijn ondanks een warme zomer op peil gebleven en de aantallen geparkeerde auto’s hebben door een voortvarende aanpak niet tot knelpunten geleid.

Multifunctioneel centrum Het Lichtruim in Bilthoven

De opdracht in Bilthoven is wegens succes verlengd.

Het Lichtruim

Wenumse Watermolen

Bij de Wenumse Watermolen is de toekomstige beheers en exploitatie constructie onderhanden. De Watermolen heeft zich ook in 2018 weer als feestlocatie bewezen, vooral voor de volledig zelfverzorgde feesten en partijen is deze locatie uitermate geschikt.

De Stolp ontwikkelt

In wijkcentrum de Stolp heeft de ruimte voor Glowgolf plaats moeten maken voor de huisvesting van CMO/CJG die er medio 2019 gehuisvest gaat worden.

Verder is de omzet van het wijkcentrum goed hersteld, dit door toegenomen verhuur voor onder andere feesten en partijen en de stijgende horeca-omzet.

Cultuurpanden

Het ACEC in Apeldoorn is nagenoeg volledig verhuurd. Een aantal ruimtes/bergingen zijn omgevormd naar goed verhuurbare kantoorruimtes voor bedrijven met een culturele link. In het Huis voor Schoone Kunsten zijn GIGANT en Markant gefuseerd naar één instelling en zijn de voorbereidingen getroffen voor aanpassing en uitbreiding van het pand aan de voorzijde/-gevel.

Openlucht Filmfestival

Het Openlucht Filmfestival werd dit jaar voor de 26ste keer gehouden in Stadspark Berg & Bos. De film Mamma Mia was een groot succes, met 2370 bezoekers was dit dé knaller. Het totaalaantal bezoekers van het festival is 9600. Dit succes is in jaren niet behaald en is het gevolg van actuele filmprogrammering, de mooie weersomstandigheden en een aantal organisatorische aanpassingen van het evenement op de Bosweide.

Openlucht Filmfestival