Accres in beeld Accres in vogelvlucht 2019
Voor de optimale beleving raden we u aan Accres in vogelvlucht op de tablet, laptop of desktop te bekijken. Veel plezier!
Kinderparadijs Malkenschoten
Extra activiteiten
Terras 't Uilenest
Sociaal Culturele Accommodaties
Stadspark Berg & Bos
Almelo
Activiteiten Laag Buurlo
Kinderparadijs Malkenschoten
BeoordelingLaag Buurlo
Netto resultaat
Netto omzet
Solvabiliteits-ratio
Liquiditeits-ratio
Aantal medewerkers 2019
Bezoekers Malkander
Verzuim-percentage
Beoordeling ZERO55
Openlucht Filmfestival 27e editie
Bewegings- onderwijs
Zwemchallenge Aquacentrum Malkander
Openluchtbad Boschbad abonnementen
4.392
37%
gestegen!
Beoordeling zwembaden
ZERO55 Apeldoorn geopend
ZERO55 Enschede
Innovatie sportaccommodaties
Sportstimuleringbeoordeling
Sport van de maand
Koningsspelen

Bekijk ook de merken van Accres!

Voorwoord van de directeur

Iedereen kent ze: wijkcentra, kinderboerderijen, gymzalen, sporthallen, zwembaden en de stadsparken in je eigen dorp of stad... Het zijn plekken die je graag bezoekt: om een kaartje te leggen met vrienden, om even te knuffelen met de alpaca’s, om te trainen met je team, om baantjes te trekken of om je geliefde ten huwelijk te vragen onder een oude eik.

Je vindt het logisch dat die plekken goed onderhouden en veilig zijn. Je vindt het prettig dat je – letterlijk – vriendelijk welkom wordt geheten op die locaties. En eigenlijk vind je dat ook niet meer dan normaal. Voor de inwoners en de gasten van de gemeente Apeldoorn, Almelo en Enschede is dat ook normaal. Jaarlijks bezoeken honderdduizenden mensen plaatsten die iedereen in Apeldoorn kent: Het Boschbad, Aquacentrum Malkander, Stadspark Berg en Bos, ZERO55 en een groot aantal wijkcentra, gymzalen en sporthallen. In Almelo vinden de inwoners het normaal dat ze gastvrij ontvangen worden in verschillende wijkcentra. Het zijn stuk voor stuk accommodaties die perfect worden onderhouden en schoongehouden. Op de meeste locaties worden gasten ontvangen met een goede kop koffie.

Vanzelfsprekend? Wel bij Accres. Dát is namelijk onze opdracht. Wij zijn een dienstverlenende organisatie die in opdracht van enkele gemeentes ‘maatschappelijk onroerend goed’ beheert en exploiteert. In ons denken en doen staan de betreffende accommodaties centraal: daar ben jij immers te gast. We hebben een compacte, dienstverlenende organisatie die ervoor zorgt dat we de juiste mensen op de juiste plaats inzetten en die zorgt voor perfecte ondersteuning van die mensen met doordachte systemen. In dit jaarverslag in vogelvlucht lees je op welke plaatsen we actief zijn en wat we op die plaatsen voor jou in 2019 hebben betekend.

Met vriendelijke groet,

Algemeen Directeur Accres - Ron Mulders

Ron Mulders
Algemeen Directeur a.i. Accres

Kinderparadijs Malkenschoten

We weten dat onze bezoekers graag Binky (mascotte) ontmoeten. Door wat aanpassingen in ons animatieprogramma konden de kinderen vaker ons vrolijk varkentje ontmoeten en gezellig mee zingen en dansen. Dit zorgde voor veel tevreden kindergezichtjes.

Entertainment bij KPM

Extra activiteiten

De activiteiten bij de kinderboerderij zijn goed bezocht, reden om er daar meer van te organiseren. Ook deze vielen in de smaak en de eigen inkomsten van de kinderboerderij de Maten zijn onder andere hierdoor gestegen.

Terras 't Uilenest

Bezoekers genieten nu in een gezellige omgeving en omringd met de dieren van een bakje koffie, het terras bij ’t Uilenest is namelijk vernieuwd. Voor de allerkleinste bezoekers is het speelaanbod uitgebreid, zodat ook de jongere kinderen veel (speel)plezier hebben op de boerderij.

Sociaal Culturele Accommodaties

Bij de Sociaal Culturele Accommodaties in Apeldoorn stond 2019 in het teken van verandering en dan met name van het beleid vanuit de gemeente Apeldoorn. Er zijn veel voorbereidende gesprekken geweest tussen Accres en de gemeente om te kijken naar het wijkcentrum van de toekomst en de bijdrage die Accres hieraan kan leveren. Er is bekeken waar Samen 055 wordt gehuisvest en waar per 2021 basisontmoetingsplekken gaan komen. Accres zal hiervoor in de betreffende wijkcentra een faciliterende rol gaan vervullen. In dok Zuid wordt Samen 055 in de zalen van het wijkcentrum gehuisvest en is er per 1 april 2020 geen incidentele verhuur meer mogelijk.

Stadspark Berg & Bos

Ons Stadspark met allure heeft opnieuw diverse organisaties verwelkomd die hun evenement in Berg & Bos wilden houden. Onze medewerkers van Berg & Bos hebben deze organisaties welkom geheten en geholpen om het evenement naar tevredenheid te laten verlopen. De Speel- en Bosweide zijn geschikte evenemententerreinen. In 2019 is Stadspark Berg & Bos in het klanttevredenheidsonderzoek beoordeeld met een mooie 8,3.

Stadspark Berg & Bos

Sociaal culturele Accommodaties Almelo

Bij de Sociaal Culturele Accommodaties in Almelo is medio 2019 de gemeente gestart met een nieuwe aanbestedingsronde voor de wijkcentra. Het doel was om per 1 januari 2020 een nieuw contract van drie jaar met de gemeente te hebben afgesloten. Dit traject is echter verlengd en de gunning wordt medio 2020 verwacht. Het resultaat van de wijkcentra in Almelo was flink boven de begroting. De hoge bezettingsgraad zorgde voor een hoge verhuuropbrengst en meer horecaomzet. Lagere energiekosten hadden een positief effect op de kosten. De samenwerking met de gemeente Almelo is verder geïntensiveerd en heeft geleid tot huisvesting van twee zogenoemde wijkteams in de wijkcentra. Deze huisvesting komt het maatschappelijke doel en karakter van de wijkcentra ten goede en heeft een positief effect op de accommodaties.

Activiteiten Laag Buurlo

Kinderboerderij Laag Buurlo is na jaren weer gestart met het organiseren van extra activiteiten voor bezoekers. Dit viel in de smaak! Net als het lekkers of drinken wat nu ook in de eigen winkel gekocht kan worden

Kinderparadijs Malkenschoten

27 februari was de drukstbezochte dag van het jaar, met 2.076 bezoekers!

Entertainment bij KPM

Beoordeling kinderboerderijen

Kinderboerderij Laag Buurlo scoorde een 8,5 in het klanttevredenheidsonderzoek. Kinderparadijs Malkenschoten een 8,2 en kinderboerderij de Maten een 8,4

--

-

--

-

--

Netto resultaat

  • 2019: -1.097.000
  • 2018: 219.000
  • 2017: 107.000

Het netto resultaat is op –1.097.000 uitgekomen door de reorganisatie voorziening, langdurig verzuim en lagere omzet van ZERO55.

Netto omzet

  • 2019: 17.169.000
  • 2018: 16.547.000
  • 2017: 16.184.052

Solvabiliteitsratio

Solvabiliteitsratio is verhouding tussen Eigen Vermogen en Totaal Vermogen.

De norm is: 0,35

Liquiditeitsratio

De maatstaf die Accres voor de Liquiditeit hanteert, is de Current Ratio.

De norm is: 1,00

Aantal medewerkers

  • 2017: 231 medewerkers
  • 2018: 287 medewerkers
  • 2019: 323 medewerkers

Het aantal medewerkers is gegroeid door de opening van beide vestigingen van ZERO55. De medewerkerstevredenheid wordt van een keer per twee jaar meten naar vier keer per jaar gemeten. Het cijfer hiervoor is 3,78 (op schaal van 1 tot 5).

Verzuimpercentage

Onze doelstelling voor het cumulatieve verzuim is maximaal 4,5%. Helaas is de doelstelling in 2019 niet gehaald. De dalende trend van het verzuimpercentage (2016: 4,7%, 2017: 4,6%, 2018: 4,9%) heeft niet doorgezet.

Bezoekersaantallen Aquacentrum Malkander

Aquacentrum Malkander had in 2019 ruim 200.000 bezoekers. Dit zijn veel loyale bezoekers en daarom laten de jaarabonnementen ook continuïteit zien. De tarieven en verschillende soorten entreekaarten zijn makkelijker gemaakt. We zien dat veel gasten interesse hebben in de meerbadenkaart. Het dak is vernieuwd en er zijn ruim 300 zonnepanelen geplaatst, in samenwerking met de gemeente Apeldoorn.

Entertainment bij KPM

Europese Sportweek

Sportstimulering & Bewegingsonderwijs heeft voor het eerst in september invulling gegeven aan de Europese Sportweek. Eerder was dit de Nationale Sportweek in april. De Europese Sportweek is de scholen en de deelnemers goed bevallen. De participatie was groot en de Sportweek zal jaarlijks terugkeren in september.

EFBQ

Accres is na een zorgvuldige selectieprocedure toegetreden tot het European Foundation for Business Qualification (EFBQ) netwerk.

European Foundation for Business Qualification

ZERO55 klanttevredenheid

De klanttevredenheid voor ZERO55 wordt onder andere gemeten vanuit reviews van Facebook, Google en Tripadvisor en een reviewmailing. Aan het eind van 2019 scoorde ZERO55 op Facebook een 4,2 (op schaal van 1 tot 5) en op Google een 3,8 (op schaal van 1 tot 5).

Openlucht Filmfestival

Het Openlucht Filmfestival werd dit jaar voor de 27ste keer gehouden op de Bosweide van Stadspark Berg & Bos. De film Lion King was een groot succes en zelfs twee keer uitverkocht! Het totaalaantal bezoekers van het tien avonden durende festival was 9500.

Openlucht Filmfestival

Bewegingsonderwijs

Inmiddels hebben 33 basisscholen een vakdocent bewegingsonderwijs vanuit onze afdeling Sportstimulering (vanaf het nieuwe schooljaar 2019-2020). Zij krijgen op deze manier op professionele wijze gymles en we leggen daarmee een mooie basis voor de sport interesse bij kinderen.

Zwemchallenge bij Aquacentrum Malkander

In 2019 is de Zwemchallenge bij Aquacentrum Malkander opgestart. Bij dit project wordt een zwemvangnet opgezet wat ertoe moet leiden dat het aantal leerlingen dat de basisschool verlaat met een zwemdiploma richting de 100% gaat. De basisscholen zijn enthousiast en werken optimaal mee. Daarnaast heeft de Zwemschool in samenwerking met de gemeente Apeldoorn alleenstaande minderjarige vluchtelingen (AMV) op zwemles. Hiervoor zijn in 2019 steeds meer aanmeldingen gekomen.

Verslag uit de wijk

Voor dok Zuid en het onderdeel Sociaal beheer zijn aparte jaarverslagen geschreven. Deze vind je hieronder in de link.

Jaarverslag dok Zuid

Jaarverslag Sociaal beheer

Openluchtbad Boschbad

Een warme zomer betekent een goede Boschbad zomer waar we ruim 100.000 bezoekers mochten ontvangen. De vaste bezoeker wist een frisse duik ook te waarderen, het aantal abonnementhouders is dit jaar namelijk verder gestegen. Dit seizoen konden we zelf fris, ijs, patat en snacks aanbieden aan de zwemgasten en de openingstijden van de horeca dus afstemmen met de openingstijden van het zwembad. Onze gasten konden dus altijd terecht voor de lekkere trek. We zien dat we de sfeer van de horeca kunnen verbeteren en ook een beter assortiment kunnen aanbieden, die nieuwe plannen hebben we in 2019 voor het nieuwe seizoen gemaakt.

Openluchtbad Boschbad

Klanttevredenheid zwembaden

De klanttevredenheid voor Aquacentrum Malkander en het Boschbad wordt in 2019 beoordeeld met een mooie 8,0.

Opening ZERO55 Apeldoorn

Het Family Entertainment Center ZERO55 aan de Dubbelbeek in Apeldoorn heeft op 13 juli 2019 haar deuren geopend. Naast alle outdoor attracties in de omgeving, biedt ZERO55 een mooi en compleet (overdekt) dagje uit.

ZERO55 Enschede

In december vierde ZERO55 Enschede haar tweejarig bestaan. Inmiddels hebben al vele bezoekers kennis gemaakt met elektrisch karten, lasergamen, virtual reality racing en de mini escape rooms. In 2019 is er ook een grotere escape room (The Bank Vault) toegevoegd aan de reeks activiteiten.

Innovatie sportaccommodaties

Tijdens de sportweek in oktober is de interactieve speelwand getest. Accres wilde dit graag uitproberen en overweegt om dit aan te schaffen. De leerlingen waren in ieder geval enthousiast! Het huidige model wordt aangepast volgens de wensen van Accres en de leverancier gaat terug naar de tekentafel. De klanttevredenheid van de sportaccommodaties is beoordeeld met een 6,7. Een aandachtspunt om de klanttevredenheid te verbeteren is de schoonmaak.

Klanttevredenheidsonderzoek Sportstimulering

De afdeling Sportstimulering heeft in november 2019 alle basisscholen gevraagd om mee te doen met een klanttevredenheidsonderzoek en zij waarderen ons met een mooie 8. Met dit onderzoek kunnen de activiteiten nog meer afgestemd worden op de sportbehoefte in Apeldoorn.

Sport van de maand

Met Sport van de maand kunnen kinderen met diverse sporten kennismaken. Ideaal als je nog niet weet wat je nou écht leuk vindt om elke week als sport te doen. Dat deze ‘proeverij’ aan sporten populair is weten we omdat in 2019 bijna 2300 kinderen hebben deelgenomen aan één of meerdere sporten.

Sport van de maand

Koningsspelen

De Koningsspelen zijn altijd een groot succes op de basisscholen. Sportstimulering biedt op 17 scholen (ruim 4000 leerlingen) activiteiten aan om er een sportief feest van te maken en de kinderen meer te laten bewegen.