Compensatie huur voor sportverenigingen

Zoals in eerdere berichtgeving gemeld heeft Accres vanwege de rijkssubsidieregeling “Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties COVID-19” de huur over de maanden maart, april en mei 2020 kwijtgescholden. De TVS-regeling is bedoeld om de huur van een sportaccommodatie kwijt te schelden als deze accommodatie vanwege de coronamaatregelen niet door amateursportorganisaties gebruikt kon worden.

Heeft u in de maanden maart, april en mei 2020 vanwege de Corona maatregelen geen gebruik kunnen maken van de door u gehuurde ruimte. Dan kan de rijkssubsidieregeling worden gebruikt om u over deze periode de huur geheel of gedeeltelijk kwijt te schelden.

Accres heeft de subsidie ontvangen en zal dit de komende weken terugbetalen aan de sportverenigingen.

Bij vragen of opmerkingen kunt u terecht bij de afdeling Verhuur via 055 527 05 55 / verhuur@accres.nl