Robert Agelink nieuwe commissaris voor Accres

Per 1 april is Robert Agelink benoemd in de rol van commissaris binnen de RvC van Accres. Hij vervangt Hans Valent die terugtreedt vanwege het aflopen van zijn termijn.

Robert woont in Apeldoorn en is directeur van de Calo Windesheim in Zwolle. Deze organisatie richt zich op het opleiden van professionals in beweegberoepen die gaan werken in de gezondheidszorg, het onderwijs en de sector welzijn en sport. Hiernaast doet de Calo Windesheim actief onderzoek naar de bijdrage van bewegen aan elk van deze werkvelden. 

In samenwerking met regionale en landelijke partners is de Calo de afgelopen jaren steeds nadrukkelijker betrokken bij projecten waarbij bewegen en sport op vernieuwende wijze toevoegen aan het welzijn van individuen en aan de beleidsdoelen van overheden en bedrijven. Bewegen kan een sterk positieve bijdrage leveren aan brede maatschappelijke thema’s als vitaliteit, arbeidsreïntegratie, het bestrijden van eenzaamheid en obesitas.

Ook in eerdere functies heeft Robert in de wereld van sport en bewegen gewerkt. Onder andere bij diverse sportverenigingen, in het leger en in het bewegingsonderwijs. Robert zal vanuit onze RvC het aanspreekpunt voor de ondernemingsraad zijn. De OR is daarom betrokken geweest bij het voordragen van zijn kandidaatschap voor deze positie.

De raad van Commissarissen is blij met de komst van Robert en zijn kennis van sport en beweging. Accres zal zich in de komende jaren verder ontwikkelen vanuit de doelstelling  “iedereen in beweging” en daarmee invulling geven aan de gemeentelijke beleidsdoelstellingen, de vitaliteit agenda’s, en de lokale preventie en sport en beweegakkoorden.