Succesvol Kick-off event Apeldoorns Sport- & Beweegakkoord II

Afgelopen dinsdag was een mijlpaal voor sportend en bewegend Apeldoorn: tijdens een drukbezocht event van Sport- en Beweegakkoord Apeldoorn (SBAII) op de FSG Campus is het startsein gegeven voor een succesvol akkoord waarin de toekomst van sport en bewegen in Apeldoorn in hoofdlijnen beschreven staat.

Met deze kick-off (en in het bijzonder de waardevolle inspiratiesessies) wil SBAII de sport- en beweegaanbieders in Apeldoorn actief betrekken bij de invulling en uitvoering van de verschillende thema's en hun rol daarin. Zo hebben alle deelnemers elkaar kunnen informeren en inspireren!

Dagvoorzitter Gersom Smit voerde boeiende gesprekken met wethouder Breedtesport Sunita Biharie en Steef van den Boom (coördinator Sport en Preventie a.i.) over de kansen en mogelijkheden die SBA II biedt. Daarnaast kregen Robert Rösler, Ellen Luttikhuis, Erwin Vroom en Dick Boschman een speldje uitgereikt door de wethouder als blijk van waardering voor hun inzet binnen Sport- & Beweegakkoord I. Uit dat Sportakkoord zijn onder andere de Ontdek je talent-dag en het Sportplein Apeldoorn platform ontstaan. Daarnaast zijn er bijvoorbeeld energiebesparende maatregelen gerealiseerd bij verschillende clubs op sportpark Orderbos.

Uiteraard is daarna de totstandkoming van het Sport- & Beweegakkoord II op hoofdlijnen besproken. Vervolgens konden de deelnemers starten met de inspiratiesessies die zijn georganiseerd door de aanvoerders van de verschillende thema's binnen SBA II. De volgende deelsessies zijn gehouden:

Deze inspiratiesessies hadden tot doel om sport- en beweegaanbieders in Apeldoorn actief te betrekken bij de invulling en uitvoering van de verschillende thema's en hun rol daarin. Ze werden daarbij aangemoedigd om niet alleen als supporter maar juist ook als speler onderdeel te worden van deze thema’s. Symbolisch werden er al door vele deelnemers handtekeningen gezet onder het spelerscontract. Tijdens dit event werd één ding dan ook duidelijk: Apeldoorn is nog lang niet klaar met sporten en bewegen en SBAII wil graag een steentje bijdragen aan de sport- en beweegambities van onze gemeente.

Over het Sport- & Beweegakkoord II

SBA II op hoofdlijnen is tot stand gekomen door een vruchtbare samenwerking tussen de volgende organisaties: Accres/Sportservice, Stichting Topvolleybal Dynamo, Sportraad Apeldoorn, Stimenz en de gemeente Apeldoorn.

In reactie op het verzoek van het ministerie van VWS, NOC*NSF, VNG/VSG en Platform Ondernemende Sport (POS) hebben de gemeente Apeldoorn en haar partners in Apeldoorn hard gewerkt aan de herijking van het Sport- en Beweegakkoord Apeldoorn van 2020 naar SBA II. Hierdoor heeft Apeldoorn toegang gekregen tot nieuwe middelen voor de periode 2023 tot en met 2026, wat nieuwe mogelijkheden biedt voor de sport- en beweegsector in onze stad.

Organisaties die zich hebben aangesloten bij het Sport- en Beweegakkoord Apeldoorn en/of zich actief willen inzetten voor een gezond en vitaal Apeldoorn, kunnen financiële ondersteuning krijgen voor initiatieven die bijdragen aan de doelstellingen van het Sport- en Beweegakkoord Apeldoorn. Hiervoor opent via de gemeente Apeldoorn een aanvraagmogelijkheid voor subsidie uit het Stimuleringsbudget initiatieven Sport- en Beweegakkoord Apeldoorn.

Heeft jouw organisatie een initiatief dat aansluit bij één of meerdere thema’s van het Sport- en Beweegakkoord Apeldoorn? Dan kan voor de financiële ondersteuning een aanvraag worden ingediend en kom je mogelijk in aanmerking voor subsidie. Onze collega's van Sportservice Apeldoorn kunnen je hier alles over vertellen en helpen je graag verder!

Subsidie aanvragen

De periode waarin een subsidieaanvraag voor het Sport- & Beweegakkoord II kan worden ingediend, is van 9 tot en met 31 oktober 2023.