Disclaimer

Accres Apeldoorn B.V. (Kamer van Koophandel: 08079417), hierna te noemen Accres, verleent u hierbij toegang tot accres.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. Accres behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op accres.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Accres Apeldoorn B.V..

Beperkte aansprakelijkheid

Accres spant zich in om de inhoud van accres.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op accres.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Accres. In het bijzonder zijn alle prijzen op accres.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op accres.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Accres nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Accres. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Accres, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Cookies

Wij maken gebruik van cookies die geen of weinig inbreuk op de privacy hebben. Hiervoor is geen toestemming van de bezoeker nodig. Deze cookies worden gebruikt om de website beter te laten werken. Het gaat hierbij om: analytische cookies. Wij gebruiken analytische cookies om bijvoorbeeld bezoekersstatistieken bij te houden. Zo krijgen wij beter inzicht in het functioneren van de website.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.