Sociaal ondernemen, kwaliteit, veilig, schoon en leren

Keurmerken

 Accres heeft verschillende keurmerken in haar bezit. Dit alles om de kwaliteit en veiligheid te waarborgen. 

De keurmerken zijn:

  • PSO Trede 3
  • Veilig & Schoon
  • Erkend leerbedrijf
  • Zoönosenverantwoord bedrijf

PSO Trede 3

supervisor_account

Accres heeft sociaal ondernemen hoog in het vaandel staan en is dan ook trots om te melden dat zij PSO gecertificeerd is op trede 3. PSO staat voor De Prestatieladder Sociale Ondernemen van TNO en meet in welke mate organisaties aantoonbaar werkgelegenheid bieden aan kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt en vergelijkt dit resultaat met andere organisaties binnen dezelfde grootteklasse. Zowel de directe bijdrage als de indirecte bijdrage worden gemeten waar een totaalscore uit voort vloeit. Deze totaalscore wordt ook wel de totale sociale bijdrage genoemd. Het PSO-Keurmerk van TNO kent vier prestatieniveaus: de Aspirant-status, PSO-Trede 1,2 en 3 en is een landelijk erkende norm voor inclusief ondernemerschap. Accres heeft dus het hoogst mogelijke PSO prestatieniveau behaald.

Veilig en Schoon

favorite_outline

Alle zwembaden in Nederland dienen te voldoen aan gestelde wet- en regelgeving. Met het Keurmerk Veilig & Schoon geeft de zwembadbranche gehoor aan wensen en eisen die klanten, eigenaren, zwembadmanagement en overheden stellen aan zwembaden. De zwembaden van Accres hebben het keurmerk Veilig & Schoon.

Erkend leerbedrijf

school

Accres heeft het keurmerk Erkend leerbedrijf. Als erkend leerbedrijf voldoen wij aan de volgende voorwaarden: Wij bieden de student een goede en veilige werkplek die aansluit bij zijn opleiding. Daar oefent de student het beroep uit waarvoor hij in opleiding is, met de werkprocessen en werkzaamheden die daarbij horen. Wij stellen een praktijkopleider aan die de eisen van de opleiding kent en in staat is de student op de werkvloer op te leiden en te coachen. Wij maken tijd, ruimte en middelen vrij om de praktijkopleider zijn taak te laten uitvoeren. Wij zijn bereid om samen te werken met de school en SBB.

Zoönosenverantwoord bedrijf

filter_vintage

Onze kinderboerderijen zijn een zoönosenverantwoord bedrijf en hebben het GD Keurmerk Zoönosen. Zoönosen zijn ziekten die van dier op mens overdraagbaar zijn. Steeds vaker worden dierhouders waarbij de dieren contact hebben met mensen geconfronteerd met de vraag welk risico de dieren vormen voor de bezoekers. Om aan te tonen dat er maatregelen zijn genomen om zoönosen te voorkomen en de kans op besmetting te beperken, bestaat het GD Keurmerk Zoönosen.