Bestuur van Accres

Managementteam

Carla Maessen (1967) 
Met veel plezier heb ik mijn hele carrière in de gastvrijheid en hotellerie gewerkt, waaronder vele jaren bij Bilderberg. Per 1 januari 2021 ben ik begonnen bij Accres als directeur/bestuurder. 

"Mensen in beweging krijgen, daar word ik blij van en wat een voorrecht dat ik dit bij Accres mag doen. Of het nu gaat om collega's in beweging krijgen om een ultieme beleving te creëren voor bezoekers of dat het gaat om inwoners in beweging krijgen met als doel meer gezondheid en geluk. Daar krijg ik energie van en dat houdt mij dan weer in beweging!"

Mensen in beweging krijgen, daar word ik blij van en wat een voorrecht dat ik dit bij Accres mag doen.

John Niemeijer (1965) 
Ik heb veel ervaring in het Finance & Control domein en heb succesvol sturing gegeven aan fusie- en verandertrajecten. Sinds 1 augustus 2017 ben ik in dienst van Accres als concerncontroller.

"Alleen ga je harder, samen kom je verder! Ambitie, plezier en pragmatisme zijn de belangrijkste ingrediënten om het verschil te kunnen maken. Hierin speelt sport een belangrijke rol. Door de continue focus op respect, vriendschap en excelleren draagt sport bij aan een veerkrachtige en inclusieve maatschappij."

Jeroen Kops (1980) 
Ik heb veel ervaring op het gebied van marketing, hospitality en algemeen management en heb onder andere gewerkt voor Sportbedrijf Deventer (o.a. De Scheg) en Libéma (o.a. Omnisport Apeldoorn). Vanaf april 2017 werk ik bij Accres als manager business development.

"Ik ben liefhebber van sterke merken die al decennia lang relevant zijn en zich steeds opnieuw ontwikkelen. Merken die van enkele volgers grote groepen fans hebben gecreëerd door mensen echt te betrekken en de aansluiting met hun missie te bewijzen. Walt Disney is voor mij zo’n merk. “Make people happy”.

Patricia Douma (1973) 
Na mijn studies Sportmanagement en Bestuurskunde heb ik bijna 25 jaar als adviseur (Sport, Accommodaties, Onderwijs en Jeugd) gewerkt voor gemeenten en adviesbureaus. Sinds 1 februari 2022 werk ik bij Accres als senior account – en projectmanager.

"Ik houd ervan om te schakelen in het speelveld van bestuur, strategisch beleid en uitvoering. Ik haal energie uit een combinatie van het werken met een verscheidenheid aan mensen, die samen met mij loyaal aan en betrokken zijn bij Accres als maatschappelijke organisatie, en het bieden van oplossingen binnen complexe dossiers en opgaven."

Raad van commissarissen 

Frank J. van Klink (1961) 
Naast directeur van verschillende (auto)bedrijven heb ik ook bestuurlijke rollen vervuld, waaronder voor VNO/NCW en Stichting Present. Sinds mei 2020 ben ik voorzitter van de raad van commissarissen van Accres.

"Als je de richting van de wind niet kunt veranderen, verander dan de stand van je zeilen. Deze wijze woorden zijn niet van mij, maar met dit credo in de hand heb ik jarenlang leiding gegeven aan commerciële dienstverlenende organisaties. Accres heeft een verantwoordelijkheid om als maatschappelijke dienstverlener aan te sluiten op de steeds veranderende marktvraag. Als voorzitter van de RvC wil ik, naast toezicht houden, graag zorgen voor een open dialoog met het managementteam juist over verandering."

Als voorzitter van de RvC wil ik, naast toezicht houden, graag zorgen voor een open dialoog met het managementteam juist over verandering.

Martin P. Chilla 
In mijn internationale werkzame leven in de juridische en fiscale uitgeverij heb ik verschillende rollen bekleed. Sinds 2020 ben ik actief als lid van de raad van commissarissen bij Accres.

“Cijfers liegen niet, leugenaars cijferen. In mijn opleiding tot financieel bestuurder, werd dit keer op keer ingepeperd. Is de financiële verslaglegging juist, betrouwbaar, volledig en tijdig? Wat is het echte verhaal achter de cijfers? Samen met de andere leden van de RvC probeer ik de belangen van alle stakeholders van Accres (medewerkers, bestuurder, aandeelhouder, leveranciers en bezoekers) afgewogen te behartigen en zo de continuïteit van de onderneming te waarborgen."

Robert Agelink 
Ik ben sinds 2008 directeur van de Calo Windesheim te Zwolle. Ook in eerdere functies heb ik in de wereld van sport en bewegen gewerkt, onder meer bij diverse sportverenigingen en bij defensie. Vanaf maart 2023 ben ik actief als lid van de raad van commissarissen bij Accres.

"Bewegen levert een sterk positieve bijdrage aan maatschappelijke vraagstukken rond vitaliteit, integratie en reïntegratie, het bestrijden van eenzaamheid, obesitas en bewegingsarmoede. Ook is het een beproefde interventie in therapeutische contexten.Vanuit deze overtuigingen draag ik graag mijn steentje bij aan de vraagstukken binnen Accres."

Ondernemingsraad

Van links naar rechts:
Voorzitter: Arjan de Groot (Consulent Sportservice)
Vicevoorzitter: Jarno Heeringa (Beheerder Apeldoorn)
Secretaris: Karin Veldkamp (Adviseur kwaliteit, arbo & milieu)
OR-lid: Lars-Erik Gruben (Locatieverantwoordelijk Boschbad)
OR-lid: Patrick Beemer (Beheerder Almelo) (niet op de foto)

"Als OR trekken we samen op met onze bestuurder waarbij we inzetten op het behartigen van de belangen van al onze collega’s. We denken mee bij interne ontwikkelingen en uitdagingen die van buitenaf op ons afkomen. Zo dragen wij bij aan een steeds mooiere organisatie waar we trots op zijn."