Netwerk aanpak

Samenwerken

Accres benadert nieuwe opdrachten vanuit haar (lokale) netwerk, indien deze aansluiten bij haar missie, visie en kernwaarden. Hierbij is het maatschappelijk rendement belangrijker dan het financiële aspect en fungeert een intensieve samenwerking met de gemeente als basis voor een succesvolle exploitatie. We kijken naar de mogelijkheden van publiek-publieke samenwerking om tot een intensieve maatschappelijke samenwerking met een gemeentelijke partner en lokale partijen te komen, waarbij de afspraken op maat gemaakt kunnen worden.

Publiek-publieke samenwerking

Bij een publiek-publieke samenwerking werken gemeenten samen met gemeentelijke bedrijven en is aanbesteden niet nodig. De partners kunnen samen openbare diensten uitvoeren en er hoeft geen aparte rechtspersoon te worden opgericht.

Onze samenwerkingen

  • Verzelfstandiging Accres in 1999, van gemeentelijke afdeling van Apeldoorn naar BV.
  • Aanbesteding Almelo, zes wijkcentra in beheer bij Accres vanaf 2013.
  • Kwartiermaker in MFA Het Lichtruim in Bilthoven.
  • Gouden lidmaatschap VSG; Accres heeft een gouden lidmaatschap bij Vereniging Sport & Gemeenten.
  • RegelRecht; met de RegelRecht strippenkaart is een activiteit bij Accres leuk en betaalbaar.

Samenwerken met Accres?

We bespreken graag de mogelijkheden! Neem contact met ons op voor meer informatie.

Piet-Hein Kolff (directeur Accres)
T: 055 527 05 50
E: info@accres.nl

''Daadkrachtig vindt Accres de balans in het maatschappelijke versus het commerciƫle belang. Toegankelijke en doelgerichte oplossingen zijn voor ons het uitgangspunt van het brede aanbod van de maatschappelijke producten en diensten'' Piet-Hein Kolff (directeur)