Netwerk aanpak

Samenwerken

Accres benadert nieuwe opdrachten vanuit haar (lokale) netwerk, indien deze aansluiten bij haar missie, visie en kernwaarden. Hierbij is het maatschappelijk rendement belangrijker dan het financiële aspect en fungeert een intensieve samenwerking met de gemeente als basis voor een succesvolle exploitatie. We kijken naar de mogelijkheden van publiek-publieke samenwerking om tot een intensieve maatschappelijke samenwerking met een gemeentelijke partner en lokale partijen te komen, waarbij de afspraken op maat gemaakt kunnen worden.

Publiek-publieke samenwerking

Bij een publiek-publieke samenwerking werken gemeenten samen met gemeentelijke bedrijven en is aanbesteden niet nodig. De partners kunnen samen openbare diensten uitvoeren en er hoeft geen aparte rechtspersoon te worden opgericht.

Onze samenwerkingen

  • Verzelfstandiging Accres in 1999, van gemeentelijke afdeling van Apeldoorn naar BV.
  • Aanbesteding Almelo, zes wijkcentra in beheer bij Accres vanaf 2013.
  • Kwartiermaker in MFA Het Lichtruim in Bilthoven.
  • Lidmaatschap VSG; Accres heeft een zilveren lidmaatschap bij Vereniging Sport & Gemeenten.
  • RegelRecht; met de RegelRecht regeling is een activiteit bij Accres leuk en betaalbaar.

Inspectie en onderhoud van de sportmaterialen

Onze afdeling Sportaccommodaties heeft veel ervaring met de inspectie en onderhoud van de sportmaterialen die in gebruik zijn in de accommodaties. Hiermee is goed materiaal wat op een deskundige en vellige manier in onderhoud is bij Accres gegarandeerd. Accres verzorgt ook de vervanging van materialen die zijn afgekeurd en heeft daarnaast mogelijkheden om een spelpakket samen te stellen. Daarnaast kunnen wij ook een onderhoudsplan opstellen voor desbetreffende gymzaal of sportaccommodatie. Uiteraard is dit ook mogelijk voor een school, dorpshuis of wijkcentrum.

Samenwerken met Accres?

We bespreken graag de mogelijkheden! Neem contact met ons op voor meer informatie.