Facturen

Door het werken met dit formulier kan factureerwerk efficiënter en correct(er) verwerkt worden.

Zoals je op het formulier kunt zien wordt gevraagd naar N.A.W. gegevens van onze klant, maar ook specifiekere informatie, zoals of het bedrag incl. of excl. BTW is.

Wordt er gefactureerd op basis van een overeenkomst dan moet er een kopie van het contract als bijlage bijgevoegd worden. Voor het verwerken van grote(re) aantallen facturen blijven bestaande afspraken gehandhaafd.

Doorbelasten aan:
projectnummer / opdrachtnummer
Specificatie bedrag
bijv. entree, doorbelaste kosten/uren etc.
Akkoord
Voor de bevestiging
bij 'nee' wordt niet gefactureerd. Aanvrager is zelf verantwoordelijk als hier 'ja' wordt ingevuld.