Sportservice

Sportservice is een 'club' gespecialiseerde en enthousiaste sportprofessionals die graag voor iedereen in de gemeente Apeldoorn aan de slag gaat. Er wordt nauw samengewerkt met verschillende (sport)organisaties om de jeugd te laten sporten, worden er activiteiten georganiseerd om ouderen te laten bewegen en elkaar te ontmoeten en worden speciale activiteiten georganiseerd voor kinderen met een (lichamelijke) beperking. Bijvoorbeeld Sport van de maand, sportdagen en sportinstuiven worden ingezet om iedereen laagdrempelig kennis te laten maken met verschillende sporten. Daarnaast wordt Sportstimulering ingezet als middel om mensen te activeren en te betrekken bij de buurt. Dat levert een actieve en betrokken gemeenschap op en stimuleert tevens de (burger) participatie en bevordert de leefbaarheid.

Bewegingsonderwijs

De beweegcoaches met lesgeefbevoegdheid verzorgen de lessen bewegingsonderwijs (gymlessen) op tien basisscholen in Apeldoorn en omgeving.

Bewegingsonderwijs

extension

Onze beweegcoaches met lesbevoegdheid geven gymles op scholen door heel Apeldoorn.

Schoolsport

rowing

Schoolsporttoernooien voor elke sport en basisschool in Apeldoorn.