Verwijdering persoonsgegevens

Met dit formulier vraagt u Accres om uw persoonsgegevens uit ons systeem te wissen. U maakt dan gebruik van het recht op gegevensverwijdering. Lees meer over dit recht onderaan dit formulier. Er moet namelijk wel een goede reden zijn om hier gebruik van te maken. Dit is wettelijk afgesproken.

1. Gegevens aanvrager
Alleen nodig voor het sturen van een ontvangstbevestiging en vragen over de aanvraag.
Bent u jonger dan 16 jaar of heeft u een vertegenwoordiger/gevolmachte? Ja: ga verder naar 2, nee: ga verder naar 3.
2. Gegevens vertegenwoordiger/gevolmachte
3. Reden aanvraag

Welke gegevens mogen niet langer worden gebruikt en met welke reden?
Alleen bij één van deze drie redenen kunt u ons vragen uw gegevens te verwijderen, dit is wettelijk vastgelegd.
Om welke gegevens gaat het en kunt u de reden toelichten:
4. Verklaring en ondertekening

Door het indienen van dit formulier verklaar ik dat ik deze aanvraag eerlijk heb ingevuld


5. Meer informatie


Wat gebeurt er na mijn aanvraag?


* U ontvangt een ontvangstbevestiging per mail van uw aanvraag binnen 5 werkdagen.

* We controleren of uw aanvraag voldoet aan de wettelijke voorwaarden om uw gegevens bij Accres te laten verwijderen. Als dit niet het geval is nemen we hierover contact met u op.

* We controleren of er een reden is om de aanvraag af te wijzen, bijvoorbeeld als er al een aanvraag loopt of als er nog abonnementen of transacties open staan. In dit geval nemen we contact met u op.

* We wissen de gevraagde gegevens uit ons actieve systeem. Documenten met een wettelijke bewaartermijn worden na afloop van deze termijn vernietigd.

* U ontvangt binnen 1 maand na aanvraag per e-mail bericht dat uw gegevens zijn verwijderd en welke gegevens dit zijn.

* Hierna wissen wij binnen 1 maand deze aanvraag en alle correspondentie hierover.

Wat is het gevolg van mijn aanvraag?


Als we u uit ons systeem hebben verwijderd dan bent u niet meer bij ons bekend. Diensten die u in het verleden heeft afgenomen, en afgehandelde abonnementen, correspondentie en facturen die hiermee samenhangen zijn niet meer via uw gegevens te benaderen. U ontvang ook geen nieuwsbrieven of andere persoonlijke infomatie meer van ons. Nemen uw gezinsleden nog wel diensten af dan is die relatie tot u, voor ons onbekend. Neemt u opnieuw een dienst af dan wordt u als nieuwe klant ingevoerd.

Recht van gegevensverwijdering, wat is dat? Accres bewaart persoonsgegevens die nodig zijn voor de diensten die we verlenen. Maar soms kunt u ons vragen uw gegevens te verwijderen. De voorwaarden hiervoor zijn vastgelegt in Artikel 17 van de Algemene Verordening gegevensbescherming (AGV).

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over u of die we met u in verband kunnen brengen. U deelt deze gegevens met ons als u klant bij ons bent of contact met ons opneemt. Denk hierbij aan uw naam, telefoonnummer of emailadres, maar ook bankrekeningnummer of gezinsleden.

Op onze privacy pagina is meer informatie te vinden over onze werkwijze en privacybeleid