Voorwaarden

De informatie die is opgenomen op deze website is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer correct is. Accres aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie.

Hieronder kunt u de specifieke voorwaarden raadplegen:

 

Fotografie

Let op! Op al onze accommodaties en tijdens activiteiten en evenementen kunnen (professionele) foto's en/of video's gemaakt worden. Heeft u hier een vraag over? Neem dan per e-mail contact met ons op via mcs@accres.nl