Werken bij een groeiende onderneming!

Werken bij

Werken bij Accres betekent werken bij een groeiende dienstverlenende onderneming. We investeren slagvaardig in het verbeteren van die commerciële activiteiten waar de markt om vraagt. Klantgericht denken en werken staan bij onze dienstverlening centraal.

De diversiteit aan exploitaties en daardoor de diversiteit in werkzaamheden op het gebied van sport, educatie, ontspanning en recreatie zorgt ervoor dat Accres een aantrekkelijke en interessante werkgever is. Daarnaast is er sprake van een informele bedrijfscultuur, die een bijdrage levert aan een ontspannen werkklimaat.

Accres hecht er waarde aan haar werknemers het gevoel te geven dat zij bij Accres horen en zich betrokken voelen bij de organisatie. Als we vacatures hebben, dan zoeken we naar mensen die zowel zichzelf als Accres verder willen ontwikkelen. We beschikken over diverse functies op allerlei werkterreinen en niveaus zoals toezichthouders in het zwembad, dierverzorgers op de kinderboerderij en diverse functies bij stafonderdelen op het gebied van verhuur, financiën, vastgoed, ICT en HR.