Coronavirus

Alle hieronder genoemde informatie wordt regelmatig aangevuld. 

Laatste update: 12 januari 2021, 19:30 uur.

 

We zitten in een strenge lockdown. Hieronder zie je per onderdeel de maatregelen die gelden voor onze accommodaties/activiteiten:

SPORTACCOMMODATIES

 • Alle binnensportaccommodaties zijn gesloten (m.u.v. scholen ten behoeve van bepaalde doelgroepen waar wel fysiek onderwijs aan wordt gegeven).
 • Bij vragen over je reservering kan je contact opnemen met de afdeling Verhuur (verhuur@accres.nl / 055 527 05 55)

WIJKCENTRA APELDOORN

 • Alle publieke ruimtes zijn gesloten voor publiek. Met uitzondering van de ruimtes die worden gebruikt voor vitale beroepen en voor opvang van kinderen met ouders met vitale beroepen en activiteiten in de vorm van dagbesteding en kwetsbare doelgroepen.
 • Bij vragen over je reservering kan je contact opnemen met de afdeling Verhuur (verhuur@accres.nl / 055 527 05 55)

STADSPARK BERG & BOS

 • Stadspark Berg & Bos is dagelijks geopend van 08:00 uur tot 18:00 uur, richtlijnen vanuit RIVM worden gevolgd.

KINDERPARADIJS MALKENSCHOTEN EN WIJKBOERDERIJEN

 • Kinderparadijs Malkenschoten en de wijkboerderijen zijn gesloten voor publiek.

ZWEMBADEN

 • Alle zwembaden zijn gesloten.
 • Er wordt geen zwemles gegeven.

SPORTSTIMULERING

 • De scholen zijn gesloten.
 • Alle activiteiten / evenementen gaan niet door.
 • Buitensportlocaties blijven open voor mensen jonger dan 18 jaar. Zij hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden. Voor mensen van 18 jaar en ouder geldt met buitensporten een maximum van 2 personen.

WIJKCENTRA ALMELO

 • Alle publieke ruimtes zijn gesloten voor publiek. Met uitzondering van de ruimtes die worden gebruikt voor vitale beroepen en voor opvang van kinderen met ouders met vitale beroepen en activiteiten in de vorm van dagbesteding en kwetsbare doelgroepen.

ZERO55

 • ZERO55 Apeldoorn en ZERO55 Enschede zijn gesloten.

 

Neem bij vragen contact met ons op.

 

Compensatie huur voor sportverenigingen

Accres heeft de rijkssubsidieregeling “Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID-19” ontvangen. Dit betekent dat de huur over de periode maart, april en mei wordt teruggbetaald. Lees meer hierover in dit bericht.

 

Ventilatie

Al onze accommodaties worden geventileerd volgens de eisen van het vigerende Bouwbesluit die van toepassing zijn op het gebouw en de gebruiksfunctie. We voldoen daarmee aan de richtlijnen die het RIVM stelt aan de ventilatie in (publieke)ruimtes. Onze ventilatiesystemen zijn geschikt voor de activiteiten die bedoeld zijn voor de desbetreffende accommodatie.

Voor onze accommodaties is het vooralsnog niet nodig om af te wijken van de huidige eisen voor ventilatie (luchtverversing), zoals genoemd in het Bouwbesluit en de geldende landelijke richtlijnen. We houden de ontwikkelingen met betrekking tot dit onderwerp in de gaten.

Daarbij adviseren wij u om de beschikbare voorzieningen, zoals het openen van gevelroosters, ramen en deuren en handmatige inregeling van mechanische ventilatie, op de juiste wijze te gebruiken om een optimaal resultaat te bereiken. Voor de volledigheid wijzen wij u graag op de handreiking die de PO-raad over dit onderwerp heeft opgesteld:

https://www.poraad.nl/system/files/corona/handreiking_coronavirus_ventilatie_verwarming_en_koeling.pdf

Mocht u specifieke klachten hebben, zoals het niet functioneren van gevelroosters, openen van ramen en deuren of de handmatige inregeling, dan kunt u deze storingen via de gebruikelijke weg bij ons melden. Wij zullen zo spoedig mogelijk actie ondernemen.