Coronavirus

Alle hieronder genoemde informatie wordt regelmatig aangevuld. 

Laatste update: 28 april 2021

 

We zitten in een strenge lockdown. Hieronder zie je per onderdeel de maatregelen die gelden voor onze accommodaties/activiteiten:

SPORTACCOMMODATIES

 • Alle binnensportaccommodaties zijn gesloten (m.u.v. scholen ten behoeve van bepaalde doelgroepen waar wel fysiek onderwijs aan wordt gegeven).
 • Bij vragen over je reservering kan je contact opnemen met de afdeling Verhuur (verhuur@accres.nl / 055 527 05 55).
 • De gymzalen zijn geopend voor het geven van gymlessen voor het basisonderwijs.

WIJKCENTRA APELDOORN

 • Alle publieke ruimtes zijn gesloten voor publiek. Met uitzondering van de ruimtes die worden gebruikt voor vitale beroepen en voor opvang van kinderen met ouders met vitale beroepen en activiteiten in de vorm van dagbesteding en kwetsbare doelgroepen. De locaties mogen wel gebruikt worden voor zogenaamde veiligheidsopleidingen zoals bijvorbeeld: BHV, EHBO en handhaving.
 • Bij vragen over je reservering kan je contact opnemen met de afdeling Verhuur (verhuur@accres.nl / 055 527 05 55)

STADSPARK BERG & BOS

 • Stadspark Berg & Bos is met ingang van 1 april dagelijks geopend van 07:00 uur tot 19:00 uur, richtlijnen vanuit RIVM worden gevolgd.

KINDERPARADIJS MALKENSCHOTEN EN WIJKBOERDERIJEN

 • Kinderparadijs Malkenschoten en de wijkboerderijen zijn gesloten voor publiek.

ZWEMBADEN

 • Alle zwembaden zijn gesloten.
 • Het buitenbad van Malkander is vanaf 1 maart geopend en het wedstrijdbad van het Boschbad is vanaf 1 mei geopend.
 • De zwemlessen worden vanaf 16 maart weer opgestart; de kleedkamers en het sanitair is open, de douches zijn dicht en de ouders moeten buiten blijven wachten.

SPORTSTIMULERING

 • De scholen zijn gesloten.
 • Er worden alleen buiten activiteiten georganiseerd voor de jeugd van 12 tot 17 jaar oud. De activiteiten zijn te vinden op de website van Sportstimulering en op Young055
 • Buitensportlocaties blijven open voor jongeren tot en met 26 jaar. Zij hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden. Voor mensen van 27 jaar en ouder geldt met buitensporten vanaf 16 maart een maximum van 4 personen.

WIJKCENTRA ALMELO

 • Alle publieke ruimtes zijn gesloten voor publiek. Met uitzondering van de ruimtes die worden gebruikt voor vitale beroepen en voor opvang van kinderen met ouders met vitale beroepen en activiteiten in de vorm van dagbesteding en kwetsbare doelgroepen. De locaties mogen wel gebruikt worden voor zogenaamde veiligheidsopleidingen zoals bijvorbeeld: BHV, EHBO en handhaving.

ZERO55

 • ZERO55 Apeldoorn en ZERO55 Enschede zijn gesloten.

 

Neem bij vragen contact met ons op.

 

Compensatie huur voor sportverenigingen

Accres heeft de rijkssubsidieregeling “Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID-19” ontvangen. Dit betekent dat de huur over de periode maart, april en mei wordt teruggbetaald. Lees meer hierover in dit bericht. Ook voor de periode 1 oktober tot en met 31 december 2020 geldt deze kwijtschelding.

 

Ventilatie

Al onze accommodaties worden geventileerd volgens de eisen van het vigerende Bouwbesluit die van toepassing zijn op het gebouw en de gebruiksfunctie. We voldoen daarmee aan de richtlijnen die het RIVM stelt aan de ventilatie in (publieke)ruimtes. Onze ventilatiesystemen zijn geschikt voor de activiteiten die bedoeld zijn voor de desbetreffende accommodatie.

Voor onze accommodaties is het vooralsnog niet nodig om af te wijken van de huidige eisen voor ventilatie (luchtverversing), zoals genoemd in het Bouwbesluit en de geldende landelijke richtlijnen. We houden de ontwikkelingen met betrekking tot dit onderwerp in de gaten.

Daarbij adviseren wij u om de beschikbare voorzieningen, zoals het openen van gevelroosters, ramen en deuren en handmatige inregeling van mechanische ventilatie, op de juiste wijze te gebruiken om een optimaal resultaat te bereiken. Voor de volledigheid wijzen wij u graag op de handreiking die de PO-raad over dit onderwerp heeft opgesteld:

https://www.poraad.nl/system/files/corona/handreiking_coronavirus_ventilatie_verwarming_en_koeling.pdf

Mocht u specifieke klachten hebben, zoals het niet functioneren van gevelroosters, openen van ramen en deuren of de handmatige inregeling, dan kunt u deze storingen via de gebruikelijke weg bij ons melden. Wij zullen zo spoedig mogelijk actie ondernemen.