Coronavirus

Alle hieronder genoemde informatie wordt regelmatig aangevuld. 

Laatste update: 18 november 2020, 09:30 uur.

 

De tijdelijke verzwaring van de gedeeltelijke lockdown is vanaf 19 november niet meer van toepassing. Onder meer musea, theaters, zwembaden en pretparken kunnen na een sluiting van 2 weken weer open. Mensen mogen per dag weer maximaal 3 mensen thuis ontvangen en met maximaal 4 mensen in groepsverband buiten zijn. Tegelijk blijft de gedeeltelijke lockdown in stand.

Wat betekent dit voor onze accommodaties en dienstverlening? Hieronder zie je per onderdeel de (eventuele) wijzigingen die ingaan vanaf 19 november:

SPORTACCOMMODATIES

 • Online reserveren is niet mogelijk;
 • Voor individuele binnensporten geldt een maximum van 4 personen per groepje (exclusief instructeur). En er geldt een maximum van 30 personen per zelfstandige ruimte. Zij houden onderling 1,5 meter afstand. Er mogen meer groepjes naast elkaar sporten als: de groepjes
 • minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar houden, er een duidelijke afbakening is van de verschillende groepjes en zij niet mengen. Sporten in teamverband mag dus niet met meer dan 4 personen. Kinderen t/m 17 jaar zijn hiervoor uitgezonderd;
 • Competitiewedstrijden zijn voor alle sporten en leeftijden afgelast;
 • Kleedkamers en douches mogen niet gebruikt worden om om te kleden en te douchen, men mag het gebruiken om de buitenschoenen te verwisselen met sportschoeisel;
 • Publiek is niet toegestaan;
 • Sportkantines zijn gesloten;
 • Overige (basis)maatregelen blijven van kracht.

WIJKCENTRA APELDOORN

 • In binnenruimtes waar mensen zitten geldt een maximum aantal personen van 30 (met 1,5 meter afstand). Uitzondering voor maximum aantal personen voor betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de wet openbare manifestatie.
 • Alle eet- en drinkgelegenheden zijn gesloten
 • 1 dec mondkapje verplicht. Iedereen van 13 jaar of ouder draagt een mondkapje in de publieke binnenruimtes.

STADSPARK BERG & BOS

Stadspark Berg & Bos is vooralsnog geopend van 08:00 uur tot 18:00 uur. Wij hanteren de richtlijnen vanuit Rijksoverheid. Wij verzoeken iedereen om de 1,5 meter afstand regel te accepteren.

KINDERPARADIJS MALKENSCHOTEN EN WIJKBOERDERIJEN

Woensdag 18 november komt meer informatie over of en hoe de kinderboerderijen opengaan.

ZWEMBADEN

 • Voor zwemmen (binnensporten) geldt een maximum van 4 personen per groepje (exclusief instructeur). En er geldt een maximum van 30 personen per zelfstandige ruimte. Zij houden onderling 1,5 meter afstand. Er mogen meer groepjes naast elkaar sporten als: de groepjes minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar houden, er een duidelijke afbakening is van de verschillende groepjes en zij niet mengen. Kinderen t/m 17 jaar zijn hiervoor uitgezonderd
 • Alle eet- en drinkgelegenheden zijn gesloten.
 • 1 dec mondkapje verplicht. Iedereen van 13 jaar of ouder draagt een mondkapje in de publieke binnenruimtes.
 • Zwemles weer van start.

SPORTSTIMULERING

 • Evenementen verboden.
 • Onderwijs geen wijzigingen.
 • Voor individuele binnensporten geldt een maximum van 4 personen per groepje (exclusief instructeur). En er geldt een maximum van 30 personen per zelfstandige ruimte. Zij houden onderling 1,5 meter afstand. Er mogen meer groepjes naast elkaar sporten als: de groepjes minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar houden, er een duidelijke afbakening is van de verschillende groepjes en zij niet mengen. Sporten in teamverband mag dus niet met meer dan 4 personen. Kinderen t/m 17 jaar zijn hiervoor uitgezonderd.
 • Competitiewedstrijden zijn voor alle sporten en leeftijden afgelast.

WIJKCENTRA ALMELO

 • In binnenruimtes waar mensen zitten geldt een maximum aantal personen van 30 (met 1,5 meter afstand). Uitzondering voor maximum aantal personen voor betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de wet openbare manifestatie.
 • Alle eet- en drinkgelegenheden zijn gesloten
 • 1 dec mondkapje verplicht. Iedereen van 13 jaar of ouder draagt een mondkapje in de publieke binnenruimtes.

ZERO55

 • In binnenruimtes waar mensen zitten geldt een maximum aantal personen van 30 (met 1,5 meter afstand).
 • Alle eet- en drinkgelegenheden zijn gesloten.
 • 1 dec mondkapje verplicht. Iedereen van 13 jaar of ouder draagt een mondkapje in de publieke binnenruimtes.

Verder blijven alle basisregels van toepassing.

 

Ventilatie

Al onze accommodaties worden geventileerd volgens de eisen van het vigerende Bouwbesluit die van toepassing zijn op het gebouw en de gebruiksfunctie. We voldoen daarmee aan de richtlijnen die het RIVM stelt aan de ventilatie in (publieke)ruimtes. Onze ventilatiesystemen zijn geschikt voor de activiteiten die bedoeld zijn voor de desbetreffende accommodatie.

Voor onze accommodaties is het vooralsnog niet nodig om af te wijken van de huidige eisen voor ventilatie (luchtverversing), zoals genoemd in het Bouwbesluit en de geldende landelijke richtlijnen. We houden de ontwikkelingen met betrekking tot dit onderwerp in de gaten.

Daarbij adviseren wij u om de beschikbare voorzieningen, zoals het openen van gevelroosters, ramen en deuren en handmatige inregeling van mechanische ventilatie, op de juiste wijze te gebruiken om een optimaal resultaat te bereiken. Voor de volledigheid wijzen wij u graag op de handreiking die de PO-raad over dit onderwerp heeft opgesteld:

https://www.poraad.nl/system/files/corona/handreiking_coronavirus_ventilatie_verwarming_en_koeling.pdf

Mocht u specifieke klachten hebben, zoals het niet functioneren van gevelroosters, openen van ramen en deuren of de handmatige inregeling, dan kunt u deze storingen via de gebruikelijke weg bij ons melden. Wij zullen zo spoedig mogelijk actie ondernemen.  

 

Contact

Algemeen telefoonnummer: 055 527 05 50 / E-mail: info@accres.nl